<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง
หน้าแรก
ประวัติ อบต.หินกอง
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ผังองค์กร อบต.หินกอง
งานบริการ
โครงการพัฒนา
ติดต่อ อบต. หินกอง
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ
 
::::ข้อมูลถ้ำเขาบิน::::

ประวัติถ้ำเขาบิน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามในปี 2530
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการศึกษาออกแบบพัฒนาถ้ำเขาบิน มีการติดตั้งไฟฟ้า  แสง  สี  เพื่อเน้นความสวยงามของถ้ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่  11
ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี บนถนนสายราชบุรี – จอมบึง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร

ถ้ำเขาบิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ชื่อมาจากตำนานที่เล่าว่า มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาใหญ่ผ่านมา เรือเกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งบิ่นไป เขาบินก็เลยถูกสันนิษฐานว่าเรียกเพี้ยนมาจากเขาบิ่น บ้างก็สันนิษฐานว่า มาจากเอกลักษณ์ภายในห้องๆ หนึ่งของถ้ำซึ่งมีลักษณะหินย้อยสีขาวหม่นยื่นออกมาเหมือนนกเขา
กำลังกระพือปีกเหมือนกำลังจะบินจึงได้ชื่อว่าเขาบิน เขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 5 เมตร เนื้อที่ภายในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ ภายในถ้ำประดับไฟทำให้เห็นความสวยงาม ของหินงอก หินย้อย ได้อย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินกองได้เข้ามาบริหารจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาบินหลังจากที่จังหวัดราชบุรีได้ถ่ายโอนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลและ
บริหารจัดการเอง  โดยนายหิรัณย์  เลขวัฒนะโรจน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาในเกิดการเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ต่อไป

ที่มาของถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 10 เมตร มีเนื้อที่ในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ ทางเข้าถ้ำได้รับการพัฒนาจากจังหวัด ให้เป็นแนวดิน
ราบเรียบจากปากถ้ำเข้าไปประมาณ 50 เมตร จะมีทางแยกเป็นสองทาง ทางซ้ายเป็นทางเข้าก้นถ้ำมีความลึก 300 เมตร ขวามือเป็นทางอ้อมตามลักษณะโครงสร้างของสัน
เขาเข้าสู่ก้นถ้ำลึกประมาณ 200 เมตรภายในถ้ำประดับไฟฟ้าทำให้เห็นความสวยงานของหินงอก หินย้อย เสาหินและหลอดหินย้อยซึ่งเกิดใหม่ อย่างชัดเจนสวยงามตลอดปี

ภายในถ้ำเขาบิน แบ่งออกเป็น 8 ห้อง ใหญ่ซึ่งแต่ละห้องนั้นจะมีชื่อเรียกขานตามลักษณะหินงอก หินย้อยที่เกิดขึ้น และประวัติที่เล่าสืบกันมา ดังต่อไปนี้

1. โถงอาคันตุกะ

เปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกที่ใช้ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยหินงอกหินย้อยที่กำลัง
เกิดใหม่อย่างสวยงามหากผู้ใดที่เข้ามาในห้องแห่งนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์
ใหญ่และเป็นผู้มีเพื่อนฝูงมากมาย เมื่อเดินผ่านห้องนี้ไปเรื่องเศร้าโศกใดๆ ก็จะ
หายไปด้วยด้านของหินด้านบนมีรูปใบหน้าของชายชราปรากฏให้เห็นที่ผนังถ้ำ
ด้านบน
2. ศิวะสถาน ผู้ใดที่ได้เข้ามาสัมผัสกับเสาหินที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองอัน
ศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้ำผู้นั้นจะได้รับความสุขสมหวังคิดทำการใดจะสำเร็จสมอารมณ์
หมายอาการเจ็บไข้จะหายไปในทันใด  โชคลาภที่คอยมานานก็จะได้รับในทันที 
นอกจากนั้นที่ประตูทางเข้ายังมีม่านหินปูน ที่ย้อยห้อยระย้าและทำนบหินปูนที่
สวยงาม
3. ธารอโนดาต

ผู้ที่ได้เข้ามาสู่ห้องศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ผู้ที่จะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ประดุจดังน้ำตก
หินปูนลักษณะคล้ายธารน้ำตกที่ี่หลั่งไหลมาสู่ผู้มาเยือนและมีม่านเบคอนที่มีสีสัน
สวยงามแตกต่างจากหินทั่วไป และห้องเล็กๆ ที่ผนังถ้ำเต็มไปด้วยฟองหินมีสวน
หินย้อยคล้ายปะการังใต้ทะเล
4. สกุณชาติคูหา

ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เนรมิตให้หินปูนที่มีรูปร่างคล้ายนกกางปีกบิน
ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำเชื่อว่าผู้ที่ได้พบเห็นจะเป็นผู้มีสายตาที่กว้างไกลดุจดัง
พญาอินทรีย์ เมื่อเดินทางไปแห่งหนตำบลใดจะมีความปลอดภัยทั้งตนเองและ
คนเคียงกาย  ผนังถ้ำประกอบไปด้วยเสาหินที่แข็งแรงด้านบนหลังนกอินทรีย์ 
มีถ้ำเล็กๆ ที่ลึกลับรอการพิสูจน์จากผู้มาเยือน
5. เทวสภาสโมสร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ชุมนุมของเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
สิงสถิตภายในถ้ำบุคคลที่เดินทางมาถึงห้องศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ในภายภาคหน้าจะมี
ความเจริญไม่มีทุกข์ ไม่มีโศก จะมีสมองที่สดใสจะสอบถามข้อความใดก็จะตอบ
ได้ครบถ้วนกระบวนความ ภายในห้องจะประกอบด้วยเสาหินขนาดใหญ่หลาย
ร้อยต้น หินย้อยที่แหลมคมดุจปัญญาของผู้มาเยือนย้อยอยู่เต็มเพดานถ้ำ ด้าน
หลังของเสาหินเป็นธารน้ำตกเกิดใหม่
ิ6. กินนรทัศนาหรือกินนรีทัศนา

ถ้ำสีขาวบริสุทธิ์ดุจหิมะที่สร้างสมตนเองมาเป็นเวลาหลายพันปีผู้ใดได้พบเห็นจะ
เป็นผู้มีอายุยืนยาวและจะได้รับการยกย่องเชิดชูเหมือนดังหินดอกบัวบริสุทธิ์ 3
ดอกที่ย้อยมาจากเพดานของถ้ำ ผนังถ้ำด้านในประกอบไปด้วยหินย้อยที่มี
ขนาดเล็กใหญ่ที่สวยสด งดงามตระการตา ส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำจะพบกับหิน
รูปเต่า(ทอง)และบ่อน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยแห้งใช้เป็นน้ำสาบานและน้ำมนต์
ของพระชื่อดัง
7. พฤกษาหิมพานต์

ความยิ่งใหญ่ของหินงอกหินที่ราบเรียบประดุจค้างคาวกางปีก ผู้ที่เดินทางมา
ถึงห้องนี้ มีความเชื่อว่าผู้นั้นจะได้ดีมีบ้านเรือนที่สุขสดชื่นระรื่นใจ  ให้ความ
ร่มรื่นผู้นั้นจะเป็นที่รักและพึ่งพาของลูกหลาน อีกด้านหนึ่งของถ้ำจะเป็นสวน
หิน มีต้นไม้เป็นรูปหินย้อย และเสาหินมากมาย ที่เกิดมานานนับพัน
8. อุุุทยานทวยเทพ

สถานที่พบปะสังสรรค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำมีหินงอกที่นักท่องเที่ยว กราบไหว
้ประดุจสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นที่พึ่งพาและขอพรเพื่อให้มีความโชคดีเป็นศรีสุข
หมดทุกข์หมดโศกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง

ถนนบ้านหัวโค้ง-ห้วยปลาดุก หมู่ที่ 9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ : 032-240261
โทรสาร : 032-240262